BHV

images5Bedrijven en organisaties doen er alles aan om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Een veilige werkomgeving voor werknemers en derden hoort daarbij. Met een goed georganiseerde bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) kan er bij incidenten adequaat worden ingegrepen om iedereen in veiligheid te brengen en schade te beperken.

Goed werkgeverschap betekent een zorgplicht om serieus werk te maken van BHV. Bovendien moet worden voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Uit de praktijk blijkt dat goed opgeleide en getrainde BHV’ers bijdragen aan een snelle hervatting van de activiteiten na – bijvoorbeeld – een brand.

BHV is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten, bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten. BHV’ers worden op hun taken voorbereid door opleiders die werken volgens het NIBHV-system.

Waar ú ons aan mag houden:

  • Professionele training in company of op onze locatie(s)
  • Gecertificeerde, ervaren trainers
  • Concurrerende tarieven
  • Praktische benadering, gericht op de werkplek binnen de gestelde normen
  • Motiverende trainingen waar, buiten het ‘ verplichte’ karakter, cursisten ook echt iets aan hebben