Managementadvisering

Bij Rosec Security BV wordt altijd een Risico Inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Hierdoor zijn wij in staat het door u gewenste beveiligingsplan te koppelen aan alle mogelijkheden die er zijn.

Of het nu gaat om uw privé omgeving of die van uw organisatie, voor iedereen telt het behoud van een veilige omgeving, peace of mind en risicominimalisatie. Ongewenste verstoringen moeten worden voorkomen. Primair zou dààr beveiliging op gericht moeten zijn. Secundair is het van belang de pakkans te optimaliseren. Om dit te realiseren gaan de specialisten van Rosec Security BV uit van een integrale benadering, conform de Haagse Methodiek (DHM). De Integriteit, kwaliteit en resultaatgerichtheid zijn hierbij key.

Wij bieden ondermeer:

 • Security management advisering
  Een helder beeld waartegen moet worden beveiligd middels een realistische dreiging- en risicoanalyse. Nut en noodzaak van maatregelen worden duidelijk en effectieve beveiliging wordt op een efficiënte manier gerealiseerd. Rosec Security BV houdt daarbij voortdurend oog voor de samenhang tussen bouwkundige, Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en personele (HR) risico’s.
 • Beveiligingsadvisering
  Veiligheid van uw organisatie, woonhuis of bedrijventerrein. Rosec Security BV adviseert, plant en coördineert de realisatie van een passend beveiligingsplan. Waarnodig worden medewerkers getraind of opgeleid.
 • Crisismanagement
  Steeds meer organisaties zien crisisbeheersing als een onmisbaar onderdeel van hun risicobeleid. Rosec Security BV helpt u bij de juiste stappen. Samen met u bouwen onze specialisten aan een solide crisismanagement organisatie, trainen het crisismanagement team en zijn er indien gewenst voor ondersteuning tijdens een crisis.
 • Evaluatie en auditing
  Beveiligingsplannen of bedrijfscontinuïteitsplannen hebben onderhoud nodig. U wilt immers voortdurend de juiste bescherming tegen actuele risico’s. Misschien zijn inmiddels effectievere of goedkopere vormen van beveiliging mogelijk. Rosec Security BV helpt bij het evalueren en auditen van beveiligingsplannen. Zo heeft u voortdurend een helder beeld van nut, noodzaak, kwaliteit, kosten en baten van uw beveiliging.